Om

Om företagsledaren

Anders Hellgren har över 30 års erfarenhet av att driva egna företag och har i och med det st..t på de flesta utmaningar som man kan möta i egenskap av företagare och ledare. Förutom hans formella utbildning till civilekonom vid Handelshögskolan i Umeå, har Anders på detta sätt tillägnat sig mångårigt erfarenhetsbaserat lärande.

 

Anders har alltid varit intresserad av olika typer av samhällsutveckling och han har under hela sitt vuxna liv engagerat sig i olika typer av nätverk för att kunna bidra och påverka utvecklingen det område där jag driver verksamhet och är bosatt.

De senaste åren har Anders, som VD för det lokala destinationsbolaget i Skellefteå, fått ytterligare möjligheter att vara med i det lokala utvecklingsarbetet, både vad gäller handels- & stadskärneutveckling, men framförallt destinationsutveckling.

 

Genom Destination Skellefteå har han också varit starkt involverad i det regionala arbetet med utveckling av besöksnäringen, både i Swedish Lapland och i Västerbotten.

Copyright © All Rights Reserved