Hem

Regional utveckling med fokus på besöksnäring

Tyst kunskap vår ledstjärna

Tacit Knowledge tillhandahåller tjänster inom området regional utveckling med specialistkompetens inom besöksnäringen såsom destinations-utveckling, produktutveckling, statistik, marknadsföring, digital kommunikation m.m.

Utgångspunkten för Tacit Knowledges tjänster är att på ett lyhört sätt ta del av den kunskap som redan upparbetats oavsett om det gäller på regional nivå, lokal nivå eller ner på företagsnivå. Det handlar om att sätta samman redan befintlig kunskap och sedan i mötet med människor förädla denna så att ny kunskap uppstår, s.k. tyst kunskap (Tacit Knowledge).

 

Copyright © All Rights Reserved